Referenties

Om te weten hoe het is om met ons te werken kunt u natuurlijk het beste onze klanten vragen naar hun ervaringen.

 

Ministerie van OCW

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Buitenlandse Zaken

ABC advies- en begeleidingscentrum onderwijs

Zorgplein Noord  Groningen

Coördinatiepunt Leerwegen en Netwerken

Netwerkbureau Kinderopvang

VMBO projectorganisatie

Adviesgroep VMBO

Stichting Platforms VMBO

Praktijknet

Leerlingenzorg in VMBO en Praktijkonderwijs

Platform Praktijkonderwijs

Tweede fase adviespunt

CFI

VSNU vereniging van universiteiten

CEVO

CvE College voor Examens

International School the Hague

Rijnlands Lyceum Wassenaar                  

St.-Willibrord Gymnasium Deurne            

Christelijk Gymnasium Sorghvliet Den Haag            

Marnix Gymnasium Rotterdam                 

Ashram College                           

Vossius Gymnasium Amsterdam              

St.-Oelbert Gymnasium Oosterhout    

Hofstad Mavo Den Haag                        

SG Newton vmbo/mavo Hoorn

Hartenlust mavo Bloemendaal

RSG Simon Vestdijk  Harlingen

Melanchthon Chr. sch. gem Rotterdam

Melanchthon Business School Bleiswijk

PRONOVA Praktijkonderwijs Winterswijk

Melanchthon Mathenesse Rotterdam

Melanchthon Berkroden Berkel en Rodenrijs

Melanchthon Bergschenhoek

Melanchthon Schiebroek R'dam

Melanchthon Prinses Irene R'dam

Melanchthon Kralingen R'dam

Project Vernieuwing beroepsgerichte programma's VMBO

Pontes Scholengroep Goes/Zierikzee

Het Goese Lyceum Beroepsgericht ('t GLB) Goes

Montessori Lyceum Rotterdam 

APS

SHZG stichting het zelfstandig gymnasium

Oranje Nassau College Clauslaan Zoetermeer

Oranje Nassau College Parkdreef Zoetermeer

Arentheem College Arnhem

St. Ignatius Gymnasium Amsterdam

De Passie Rotterdam

Stichting Carmel College Gouda De Meander

Stichting Carmel College Gouda Antonius College

Haags Montessori Lyceum

Erfgooiers college Huizen

LMC Rotterdam

Horeca vakschool Rotterdam

Comenius College Rotterdam

Comenius College Krimpen

Gymnasium Felisenum Velsen

Trivium mavo Amersfoort

UNICOZ PO Zoetermeer

 

en anderen

 

 

Nieuw samenhangend concept en sterke toename leerlingen

 

De Mavo van het Trivium College wil graag een aantrekkelijke school zijn voor haar leerlingen. Ondanks de inzet en het enthousiasme van schoolleiding en medewerkers kozen te weinig leerlingen voor deze school.

Na het uitvoeren van een imago-onderzoek zijn Ko Verlare en Mariëlle van de Ven (Studio V&V) op een inspirerende en vernieuwende wijze met de schoolleiding en het team aan de slag gegaan. Hun deskundigheid en gedrevenheid heeft geleid tot een zeer aantrekkelijk onderwijsprogramma voor de leerlingen en een duidelijke profilering van de school in Amersfoort. Kwaliteiten van Ko en Mariëlle zijn: het luisteren naar en afstemmen op de visie en onderwijskundige ideeën van de school. Dat maakt dat er sprake is van een echte samenwerking.

Al in het eerste jaar zien wij een forse toename van het aantal aanmeldingen, dit stemt ons zeer hoopvol. Met veel vertrouwen zullen we de prettige samenwerking voortzetten onder een nieuwe naam van de school; het Amsfort College.

 

Jan Nijhof, directeur Trivium College, Amersfoort

 

De manier van werken van studio V&V is betrokken, energiek en integer

 

De samenwerking met Studio V&V is voor ons een bijzondere ervaring, waar wij veel van hebben geleerd op verschillende terreinen. De analyses van Studio V&V zijn zowel degelijk als scherp. Bovendien is de manier waarop zij deze analyses weten om te zetten in plannen, van hoge kwaliteit. Studio V&V weet intern gedrag te verbinden aan externe beeldvorming op een manier die leidt tot bewustwording bij het hele team. Het resultaat is dat er nu een gedragen en samenhangend nieuw concept is ontworpen dat zowel de kwaliteit van ons onderwijs als onze uitstraling verbetert. De manier van werken van studio V&V is betrokken, energiek en integer. 

 

Henriëtte Boevé, rector Haags Montessori Lyceum (HML)

 

'De samenwerking was prettig...forse toename aanmeldingen...nieuw elan binnen het onderwijsteam'

 

Studio V&V heeft voor het Comenius College marktonderzoek gedaan naar de positionering van onze vestiging in Krimpen aan de IJssel en deze school weer op de kaart gezet.
Comenius Krimpen is een kleine vestiging met iets meer dan 200 leerlingen. De aanmelding liep sterk terug. Voor ons als directie was duidelijk dat er iets moest gebeuren. We hebben Studio V&V in de arm genomen en Ko en Mariëlle hebben gesproken met ouders, basisscholen, collega’s, leerlingen en andere belanghebbenden. Op deze manier hebben zij een objectief beeld kunnen geven van de sterke en zwakke punten, en de kansen en de bedreigingen van de school. Op basis van deze analyse heeft Studio V&V ons geadviseerd welke sterke punten voor de hand liggen om verder uit te bouwen en welke kansen benut kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in een nieuw onderwijsconcept voor onze vestiging in Krimpen, die nauw aansluit bij de sterke kanten die de vestiging al had. Samen met het team en de vestigingsleiding is dit concept verder uitgebouwd en van inhoud voorzien. Studio V&V heeft dit nieuwe onderwijsconcept op voortreffelijke wijze vormgegeven door middel van kaarten, een nieuwe website en informatiebrochures. Dit alles kleur gegeven door foto’s die het enthousiasme en de interesse van de leerling benadrukken. De samenwerking met Ko en Mariëlle in dit traject was prettig, maar zeker ook prikkelend en kritisch. Het heeft ons gedwongen om uit onze comfortzone te komen en nieuwe werkwijzen uit te proberen. Al met al heeft dit traject een forse toename van het aantal aanmeldingen, en nieuwe elan binnen het onderwijsteam opgeleverd. Wij zijn op deze vestiging een nieuwe weg in geslagen en gaan daar, ook nadat Ko en Mariëlle hun werkzaamheden hebben afgerond, onverminderd mee door!

 

Joany Krijt, rector Comenius College Rotterdam

 

Hun visie gaat verder dan het gewone en geijkte

 

Studio V&V is professioneel en deskundig. Hun visie gaat verder dan het gewone en geijkte. Ze zoeken naar wegen die de klant nog niet ziet. Bij vragen wordt er meegedacht en adequaat gereageerd: individueel maar ook in teamverband.

De visie op onderwijs en PR heeft voor de Passie Rotterdam gezorgd voor meer leerlingen, maar ook voor een bezinning op wie we als school willen zijn.

V&V kan ik zeker aanbevelen.

 

G.J.A. Toonen, bestuurder Passie scholengroep

 

 

Vmbo-TOTAAL! Een succesvolle PR- en communicatiecampagne bij het ONC Clauslaan: van 151 naar 225 aanmeldingen 49% groei.

 

Ko Verlare en Mariëlle van de Ven verstaan de kunst van goed kijken, luisteren en inleven. Met grote vakdeskundigheid, gedrevenheid en betrokkenheid, hebben zij intensief gewerkt aan een duidelijke profilering van onze school, prachtig weergegeven in woord en beeld in diverse goed op elkaar afgestemde promotiematerialen. Een mega prestatie in zeer korte doorlooptijd. Hun energie en enthousiasme werkte aanstekelijk. Het was inspirerend om met hen samen te werken.

 

Marion Martijn, Directeur ONC Clauslaan Zoetermeer 

 

 

'De algemene directie en de vestigingen zijn erg te spreken over het resultaat en het mee 'opdenken'.'

 

V&V heeft onze negen vestigingen meegenomen in een creatief proces om goed te omschrijven wie je bent en wat je bijzonder maakt. Dat proces leidt altijd tot bezinning en daarmee tot bewuste overtuiging of verandering van je onderwijscommunicatie. Dat dit niet direct tot kant en klare teksten leidt, is logisch. Binnen Melanchthon hebben alle negen vestigingen samen met V&V hun eigenheid kunnen inkleuren. Vanuit mijn opdrachtgeverrol is het prettig dat V&V als opdrachtnemer tijdens het creatieve proces proactief zowel het proces als de inhoud aan mij terugkoppelt. Hierdoor zijn zowel de vestgingen als de algemene directie erg te spreken over het resultaat en het mee 'opdenken'. Ook het bewaken van de bereikbaarheid van onze sites tijdens de wervingsperiode wordt erg gewaardeerd.

 

Harry van Alphen, Directeur onderwijs en communicatie Melanchthon Rotterdam

 

 

'V&V bracht ons grote stappen verder'

 

In het voorjaar van 2011 hebben wij ons als school bezonnen op onze positionering , zowel onderwijsinhoudelijk als in de “markt”. De start lag bij onze schoolbrede toekomstdiscussie en de bepaling van de thema’s die wij de komende vijf jaar verder zouden willen exploreren. Vandaar uit hebben we Studio V&V/Onderwijscommunicatie.nu  een imago-onderzoek laten doen. Met  de resultaten van dat brede en diepgravende onderzoek zijn we vervolgens aan de slag gegaan, intern, maar ook extern. Dat leidde qua communicatie tot een nieuwe huisstijl, ontwikkeld door V&V, die zich allereerst  vertaalde in een nieuw logo,  nieuwe brochures en een nieuwe website waar we heel trots op zijn. Daarnaast leidde de nieuwe aanpak tot een andere benadering van onze aanleverende basisscholen: het voorland van onze leerlingen immers. V&V bracht ons door vragen te blijven stellen en ons continu een spiegel voor te houden daarin grote stappen verder! De (gymnasiale) onderwijsachtergond en -ervaring van Gerda, Ko en Mariëlle spelen natuurlijk daarin een grote rol.
Kortom: wij zijn heel blij dat we ze gevraagd hebben mee te denken en ze zijn nog niet uitgedacht wat ons betreft.

 

Hanneke Blom, rector Sint-Oelbertgymnasium

 

 

'Zowel inhoudelijk als publicitair heeft studio V&V onderwijscommunicatie.nu veel voor ons betekend'

 

Na het ontstaan van drie vmbo's in Lansingerland, was voor De Kring, tot dan toe de enige vmbo-school in de regio, een moment van bezinning aangebroken. Mede door de al bestaande samenwerking met Edudelta mbo, is er een nieuw onderwijsconcept opgesteld: een doorlopende leerlijn vmbo-mbo, dit op alle niveaus. Ook is er een versnelde leerlijn naar het niveau 4 mbo gecreëerd, leerlingen met havo/vwo-advies die in vijf jaar een mbo-diploma niveau 4 halen.

Om dit in de markt te zetten hebben we studio V&V benaderd, en zijn we een samenwerking aangegaan. Zowel inhoudelijk als publicitair hebben zij voor ons veel betekend. Mede met hen is het onderwijsconcept, waarbij ook het CPS betrokken is, verder uitgediept en zijn de mogelijkheden voor de leerlingen duidelijk gemaakt. Ook is er gekozen voor een nieuwe naam: Melanchthon Business School. Door studio V&V is aan de basisscholen, ouders en niet te vergeten de leerlingen het nieuwe concept en de mogelijkheden ervan, duidelijk gemaakt.

Inmiddels is onze aanmelding meer dan verdubbeld, iets wat we zonder studio V&V nooit zouden hebben bereikt!
Jan Koelinga, directeur Melanchthon Business School (MBS)

 

 

‘Kies voor je talent’-campagne op Hofstad Mavo succesvol van 82 naar 175 leerlingen

 

Door een intensieve samenwerking met Studio V&V Onderwijscommunicatie kon Hofstad Mavo in amper twee jaar tijd een forse groei van haar leerlingenpopulatie in de brugklas realiseren. Op basis van gedegen intern onderzoek binnen Hofstad Mavo wist V&V de kernproblematiek duidelijk in kaart te brengen, was in staat om de geconstateerde tekortkomingen om te zetten in een actieve aanpak en wist samen met de school alle betrokkenen zodanig te motiveren dat er eenduidig naar buiten kon worden gegaan. Op deze wijze werden onderwijsvisie en -concept succesvol gekoppeld aan een strakke PR- en communicatiecampagne, waarbij het motto ‘Kies voor je talent’ steeds centraal stond.


Frans Smiers, directeur Hofstad Mavo Den HaagVliegende start op het Sorghvliet Gymnasium

 

De samenwerking met Onderwijscommunicatie.nu. kende een vliegende start: de inschrijving van onze leerlingen ging van 80 naar 176 leerlingen na een PR-campagne onder leiding van OC.nu. De medewerkers zijn bevlogen en actief, hebben zowel verstand van onderwijs als van PR en vormgeving. Dat betekent dat OC.nu eerst goed heeft gekeken naar de schoolsituatie, het onderwijs en de mensen die hier werken en vervolgens pas met een advies kwam voor de profilering van onze school. OC.nu beweert wars te zijn van ‘gebakken lucht’ en dat klopt helemaal. Inmiddels weten we dat de mensen van OC.nu zich met dezelfde energie en enthousiasme over andere zaken in de school ontfermen. Van sponsortraject, tot inrichting tot hoogbegaafdenprogramma: ze denken altijd mee.


Hans Rookmaaker, rector Gymnasium SorghvlietStudio V&V Onderwijscommunicatie.nu een goede en betrouwbare gids

 

Het Vossius Gymnasium werkt al jaren samen met studio V&V Onderwijscommunicatie.nu. Zij hebben ons ondersteund in het vernieuwen en opzetten van onze website en ons PR-materiaal voor toekomstige leerlingen. Ik vind het heel prettig dat wij met een aantal woorden die horen bij onze organisatie begrepen worden door OC.nu. Het team van OC.nu denkt mee, doet voorstellen en heeft ons producten geleverd waar wij ons goed in herkennen en die ook goed passen in de tijdgeest met behoud van onze traditionele, gedistingeerde uitstraling. Ik denk dat Studio V&V Onderwijscommunicatie.nu een goede en betrouwbare gids is om ons als onderwijsorganisatie te begeleiden in een wereld waar het zichtbaar zijn zo belangrijk is. Gelukkig schuwen zij het niet om kritisch te zijn ten opzichte van onze keuzes en zij accepteren van ons dat wij eisen stellen. Daar bereik je kwaliteit mee.


Sita Remesar, conrector Vossius Gymnasium

 

 

Kwaliteit op één sympathiek en klantgericht adres

 

Studio V&V is in de loop de jaren het verlengstuk geworden van de communicatieafdelingen van (onderwijs)projecten bij SOPO, in opdracht van het ministerie van OCW.
Projecten stellen specifieke eisen aan de communicatie. Zo vraagt de korte looptijd van de opstart om een snelle vertaling in huisstijl en website. Daarnaast kenmerken projecten zich veelal ook door ad hoc klussen, korte voorbereidings- en uitvoeringstijd en voortdurend inspelen op de actualiteit. Studio V&V speelt hier met enthousiasme professioneel en snel op in. Gedurende de looptijd van de VMBO projectorganisatie, Coordinatiepunt Leerwegen en Netwerken, Adviesgroep vmbo en Netwerkbureau Kinderopvang was en is Studio V&V een creatieve, oplossingsgerichte, kritische en flexibele partner. Het is tijdbesparend en inspirerend om op alle communicatieterreinen samen te werken met Studio V&V. Van een creatieve brainstorm rondom de huisstijl en de vormgeving van de diverse communicatieuitingen, het plan van eisen en de bouw van een website, inhoudelijk en praktisch advies, redactioneel werk tot en met de verzorging van drukwerk en mailings. Kwaliteit op één sympahiek en klantgericht adres!

 

Inge Hinloopen, communicatieadviseur SOPO

 

 

 

Actueel

235>267>324>371
Weer groei, nieuwe vwo kern+ klassen! 371 aanmeldingen
lees meer
235>267>324>371
500+% GROEI VOOR VCH
Campagne> groot succes 500+% groei: 18 >125
lees meer
500+% groei voor VCH
CCK 100% GESLAAGD!
Comenius Krimpen bijna 300% in 3 jaar
lees meer
CCK 100% geslaagd!