Disclaimer

Deze website is een uitgave van Studio V&V BV Onderwijscommunicatie.nu. (hierna te noemen OC.nu). Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling en het onderhoud van de informatie waarmee deze website is samengesteld, kunnen wij niet garanderen dat alle verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van OC.nu, of met een eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website OC.nu is verkregen.
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door OC.nu gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. OC.nu aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die gelinkte websites.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van studio V&V Onderwijscommunicatie.nu.

 

© 2010 Studio V&V BV Onderwijscommunicatie.nu

 

 

Actueel

235>267>324>371
Weer groei, nieuwe vwo kern+ klassen! 371 aanmeldingen
lees meer
235>267>324>371
500+% GROEI VOOR VCH
Campagne> groot succes 500+% groei: 18 >125
lees meer
500+% groei voor VCH
CCK 100% GESLAAGD!
Comenius Krimpen bijna 300% in 3 jaar
lees meer
CCK 100% geslaagd!