Een school die zich stevig wil positioneren, ook op de langere termijn, heeft niet genoeg aan een mooie website of spetterende open dag. De school moet die buitenkant waarmaken! We starten daarom met een imago-onderzoek en kijken naar de kwaliteiten en verbeterpunten van de school. Wat vinden betrokken partijen van de school. Wat doet de concurrentie. Wat heeft dat voor invloed op de schoolpopulatie? We maken een heldere analyse van de interne en externe kansen en bedreigingen en een advies voor een totaalaanpak. Samen met uw medewerkers werken we aan een betere profilering en positionering van de school, binnen de regio én binnen de groep scholen onder één bestuur.

Actueel

235>267>324>371
Weer groei, nieuwe vwo kern+ klassen! 371 aanmeldingen
lees meer
235>267>324>371
500+% GROEI VOOR VCH
Campagne> groot succes 500+% groei: 18 >125
lees meer
500+% groei voor VCH
CCK 100% GESLAAGD!
Comenius Krimpen bijna 300% in 3 jaar
lees meer
CCK 100% geslaagd!