Wat Moet en Wat Mag in het vmbo 2016

 

We produceerden de brochure Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo vanaf 2016

In vier hoofdstukken:

1 Onderwijsaanbod

2 Onderwijsvormgeving

3 Examinering

4 Onderwijsorganisatie

wordt duidelijk wat Moet en wat Mag.

Vanaf 1 augustus 2016 worden er nieuwe examenprogramma’s voor de
beroepsgerichte vakken ingevoerd in het vmbo. Daarmee ontstaan in het
beroepsgerichte deel van het vmbo profielen. Binnen dit deel van het onderwijs komt er veel meer ruimte voor maatwerk voor leerlingen, profilering van scholen en aansluiting bij regionaal vervolgonderwijs en relevante thema’s op de regionale arbeidsmarkt. Veel van wat bekend was blijft, zoals verplichte avo-vakken, profielgebonden avo-vakken en eisen waaraan scholen moeten voldoen. Ruimte in regelgeving, die voorheen beschikbaar was, blijft bestaan.
Wat precies landelijk is voorgeschreven en waar scholen ruimte hebben
om afspraken in de regio te maken of eigen beslissingen te nemen, kunt u lezen in ‘Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’. In vier hoofdstukken (onderwijsaanbod, onderwijsvormgeving, examinering en onderwijsorganisatie) wordt de bestaande ruimte zichtbaar gemaakt.

Bekijk hier de brochure Wat Moet en Wat Mag in het vmboterug

Actueel

HML 180> 235>267
Groei en weer volle nieuwe vwo kern+ klassen!
lees meer
HML 180> 235>267
500+% GROEI VOOR VCH
Campagne> groot succes 500+% groei: 18 >125
lees meer
500+% groei voor VCH
CCK 41>74
Comenius Krimpen keert het tij met 75% groei
lees meer
CCK 41>74