Onderwijscommunicatie.nu verzorgt de externe communicatie rond de nieuwe beroepsgerichte programma's vmbo

 

De beroepsgerichte examenprogramma’s voor het vmbo worden de komende jaren vernieuwd.

De nieuwe examenprogramma’s gaan nauwer aansluiten op het vervolgonderwijs én op de beroepspraktijk. Ook houden de programma’s sterker dan voorheen rekening met individuele verschillen tussen leerlingen in de keuze van een beroepsopleiding. Verder dragen de examenprogramma’s bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs. In 2016 zullen de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl worden afgelegd. Maar tot 2016 gebeurt er ook al heel veel. Samen met docenten in het vmbo en in het mbo worden de nieuwe examenprogramma’s in de tussenliggende periode inhoudelijk ingevuld. SLO is door het ministerie van OCW gevraagd om het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma vorm te geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Stichting Platforms VMBO (SPV), het College voor Examens
(CvE) en Cito.

Onderwijscommunicatie.nu heeft de opdracht gekregen de externe communicatie voor het project te verzorgen.

Voor de site klik  www.vernieuwingvmbo.nlterug

Actueel

HML 180> 235>267
Groei en weer volle nieuwe vwo kern+ klassen!
lees meer
HML 180> 235>267
500+% GROEI VOOR VCH
Campagne> groot succes 500+% groei: 18 >125
lees meer
500+% groei voor VCH
CCK 41>74
Comenius Krimpen keert het tij met 75% groei
lees meer
CCK 41>74